SK 165

POS. ARTIKEL NR. BESCHREIBUNG PAKET/MENGE  
1 422678 Brennerkörper 1  
2 433609 O-ring 20  
3 425024 Elektrode 5
4 482137 Wirbelring 2
5 408640 Düse 45 A 10  
6 408641 Düse 65 A 10  
7 408642 Düse 85 A 10  
8 408643 Düse 105 A 10  
9 408644 Düse 125 A 10  
10 408645 Düse 160 A 10
11 408632 Düse zum Fugenhobeln 105-125 A 10  
12 408633 Düse zum Fugenhobeln 160 A 10  
13 486021 Brennerkappe 45-85 A 1  
14 486022 Brennerkappe 105-160 A 1
15 487633 Schutzschild 45-85 A (manuelles Schneiden) 2  
16 487634 Schutzschild 105-160 A (manuelles Schneiden) 2
17 487641 Schutzschild (Fugenhobeln) 2  

An dem mit der Anlage gelieferten Brenner SK165 eingebaut

Das könnte dir auch gefallen…